Slottsfjellet

Prøvebelysning på Slottsfjell - Rambøll

Prøvebelysning på Slottsfjell - Rambøll

Kontakt

Kathrine Hjelmeset

Kathrine Hjelmeset

Senior Lysdesigner MNL
T: +47 951 67 981

Våre tjenester

Rambøll har utarbeidet en helhetlig lysplan for Slottsfjellområdet. Belysningsplanen skal fungere som et redskap for planlegging, prosjektering og gjennomføring av ny belysning på Slottsfjellet. Lysplanen omhandler prinsipper for belysningsnivåer, belysningsmetoder og lyskvaliteter. Belysningsplanen baseres på et overordnet konsept og vil gi klare retningslinjer for hvordan ulike områder skal behandles med lys. Planen bidrar til å sikre en langsiktig planlegging.

Slottsfjellets posisjon og symbolske verdi i lokal, nasjonal og internajsonal historie skal ivaretas som et varemerke på Tønsberg. Området skal utvides fra et enkelt lysende tårn til omrisset av en hel borg som våker over byen med fokus mot den lysende eld, Slottsfjelltårnet.

Slottsfjellet middelalderpark skal fremheves og områdets omfang, særegne karakter og kvaliteter skal tydeliggjøres. Området skal bære en tydelig identitet, som skal gi opplevelse av storhet, både på nært hold og på avstand.

Hovedgrepet med planen er å øke områdets brukervennlighet og tilgjengelighet. Området skal utvikles til en innbydende park med mulighet for aktivitet og rekreasjon. Kulturminnene skal fremheves og vernes gjennom en bedre infrastruktur både visuelt og fysisk.

Slottsfjellet skal belyses på en slik måte at man skal kunne oppleve borgens opprinnelige dimensjon og betydning ved at ringmuren og fjellsidene belyses. Landemerkets dimensjon vil være godt synlig fra alle himmelretninger, enten om man kommer sjøveien eller bilveien inn til Tønsberg.

November 2015 utførte vi en prøvelyssetting der sentrale hovedgrep ble utprøvd.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites