Økern Sentrum

Illustrasjon over nye Økern Sentrum

Illustrasjon over nye Økern Sentrum

Rambøll har utført dagslysberegninger for kontorer og kjøpesenter ved nye Økern Sentrum, på vegne av Steen & Strøm.

I optimaliseringsfasen ved utviklingen av nye Økern Sentrum har vi jobbet med dagslysberegninger for Felt A. Områdene omfattet både den eksisterende høyblokka på området og et høyt nybygg som skulle brukes til kontor. I tillegg var et 3 etasjes kjøpesenter omfattet av arbeidet, da området skal sertifiseres med BREEAM excellent.

Kombinasjon av direkte og indirekte dagslysinslipp, samt ytre skjerminger, gjorde modelleringen av lysberegningsmodellen veldig kompleks. Beregninger ble utført i lysberegningsprogrammet Relux pro.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites