Dagslysberegninger på Kilen Brygge

Kilen Brygge, Sandefjord

Kilen Brygge, Sandefjord

Våre tjenester

Rambøll har utført dagslysberegninger på Kilen Brygge i Sandefjord, på vegne av AF Gruppen.

Nye Kilen Brygge i Sandefjord består av cirka 140 leiligheter av varierende størrelse. Rambøll har utført dagslysberegninger av gjennomsnittlig dagslysfaktor (DF) og vurdering av dagslyssituasjon for de ulike leilighetene i boligkomplekset, med hensyn til TEK10. Prosjektet utføres i samarbeid med Arcasa arkitekter. 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites