Kunsthøgskolen i Bergen

Kontakt

Katayoon Heidari

Katayoon Heidari

Senior Lysdesigner MNL, Arkitekt
T: +47 404 47 131

Rambøll har utført detaljprosjektering av lysdesign for UiBs nye instituttbygg for kunst og design.

Det nye skolebygget til UiBs institutt for kunst og design har en kompakt bygningsgeometri. Mange rom har kun tilgang på indirekte dagslys via et indre gårdsrom. Rambøll har i tett samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta jobbet med å optimalisere dagslysforholdene i bygget.

Bygget er prosjektert etter passivhusstandard. I prosjektet har det vært avgjørende å være både aktiv og løsningsorientert som rådgiver, med samarbeid på tvers av fagdisipliner. Resultater av dagslysberegninger ble også benyttet for utregning av LENI-tall.  

Les mer om Rambølls rolle i prosjektet her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites