Havnegata i Holmestrand

Belysningsplan over havneområder i Holmestrand

Belysningsplan over havneområder i Holmestrand

Kontakt

Per Øyvind Løbach

Per Øyvind Løbach

Senior Lysdesigner MNL, Seksjonsleder Lysdesign
T: +47 934 68 106

Med Rambølls hjelp har havnefronten i Holmestrand blitt ny.

Rambøll har bistått med opprusting av bryggen, havnefronten mot sjøen og den langsgående Havnegata i Holmestrand. Prosjektet har bestått av både rehabilitering og nyetableringer.

I forbindelse med ombygging av Havnegaten har Rambøll utarbeidet en belysningsplan som omfatter kjørevei, bryggeområdet med gangvei og sitteområder, samt torgarealer. I tillegg har vi bistått med landskapsarkitektur og BIM/3D-design i prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites