Dagslysberegninger for Haslevangen Bygg01

Haslevangen Bygg01, Oslo

Haslevangen Bygg01, Oslo

Våre tjenester

Rambøll har utført dagslysberegninger i Bygg01 i Haslevangen, på vegne av Profier AS.

Haslevangen Bygg 01 er i utgangspunktet et verneverdig industribygg, som tidligere huset Vinmonopolets destilleri. Nå har bygget gått gjennom en totalrehabilitering, og er omdannet til butikklokaler og 230 nye leiligheter. Samtidig har utearealene fått en betydelig oppgradering.

Rambølls lysdesignere har utført dagslysberegninger av gjennomsnittlig dagslysfaktor (DF) og vurdert dagslyssituasjonen for ulike leiligheter i Bygg01. Basert på beregningene har Rambøll kommet med forslag for hvordan dagslysinnfallet i bygget kan optimaliseres. Prosjektet utføres i samarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter.     

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites