Dagslysberegning for Galleriet leilighetsbygg

Galleriet, Drammen

Galleriet, Drammen

Kontakt

Per Øyvind Løbach

Per Øyvind Løbach

Senior Lysdesigner MNL, Seksjonsleder Lysdesign
T: +47 934 68 106

Våre tjenester

Rambøll har utført dagslysberegninger for det nye leilighetskomplekset Galleriet i Drammen sentrum, på vegne av Pratum AS.

Rambølls lysdesignere er engasjert for å utføre dagslysvurderinger og beregninger av gjennomsnittlig dagslysfaktor for Galleriet, et nytt leilighetskompleks i Drammen sentrum. Prosessen inkluderer kartlegging av utvendige skjerminger, dagslysberegninger, samt alternativsvurderinger og løsningsforslag for arealer med lav dagslysinnslipp.

I samarbeid med A38 Arkitekter AS ble det gjennomført en optimalisering av vindusåpninger, planløsning og refleksjonsverdier i materialer å oppnå tilfredsstillende dagslysforhold i kritiske arealer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites