Hovedkontor Entra

Lysdesign for kontor Entra ABK

Lysdesign for kontor Entra ABK

Våre tjenester

Rambøll ble kontaktet av Entra for å prosjektere sitt nye kontor i Postgirobygget. Under fanen "det skal være en opptur å flytte ned" ble planene lagt for å flytte kontoret fra 25. til 9.etasje.

I tett samarbeid med Snøhetta og Entra ble det utarbeidet et belysningskonsept basert på en generell, fleksibel belysning i arbeidssonene. I hjertet av etasjen ble det laget en himlingsløsning som bryter med det øvrige himlingskonseptet for å skape en sone for interaksjon, dynamikk og vitalitet. Det organiske utrykket gir en følelse av natur midt i byens og byggets kjerne.

I prosjektet er det kun benyttet LED-lyskilder for å sikre et lavt energiforbruk.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites