Dagslysberegninger for Bispevika B7

Bispevika B7, Oslo

Bispevika B7, Oslo

Våre tjenester

Rambøll har utført dagslysberegninger i Bispevika B7, på vegne av Vedal Prosjekt AS.

Bispevika B7 ligger i et tettbygget sentrumsområde i Bjørvika i Oslo. I det nybygde boligbygget har Rambøll utført dagslysberegninger for leilighetene i bygget, og kommet med optimaliseringsforslag til hvordan man kan øke dagslysinnslippet til leilighetene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites