Aker Brygge, administrasjonsbygget

Dagslysberegninger og BREEAM vurderinger av administrasjonsbygget på Aker Brygge

Dagslysberegninger og BREEAM vurderinger av administrasjonsbygget på Aker Brygge

Kontakt

Per Øyvind Løbach

Per Øyvind Løbach

Senior Lysdesigner MNL, Seksjonsleder Lysdesign
T: +47 934 68 106

Våre tjenester

Rambøll har utført dagslysberegninger for administrasjonsbygget på Aker brygge, og vurdert resultatene opp imot krav om dagslys i BREEAM.

I forbindelse med både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg, utførte Rambøll dagslysberegninger av arealene til Administrasjonsbygget på Aker Brygge. Et av prosjektets ambisjoner var å sertifisere kontorlokalene iht BREEAM NOR very good. I prosjektet beregnet Rambølls lysdesignere den gjennomsnittlige dagslysfaktoren for arealer i de tre øverste planene, inkludert glassfasaden.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites