Teglverket skole

Teglverket skole

Teglverket skole

Våre tjenester

Høsten 2015 åpnet nye Teglverket skole på Hasle. Skolen har 1-10 trinn og plass til 780 elever.

Uteareal på ca 15 daa som skiller mellom en del for barnetrinnet og en del for ungdomstrinnet. Det er benyttet robuste materialer og løsninger av faste dekker, kunstgress, plasstøpt gummi og betong. Asfaltmaling er benyttet til å markere adkomstaksen, samt til lek og spill. Overvann ledes til store infiltrasjonsbed i skolens grenseområde med trær, busker og grusdekke. Takvannet føres via UV system ut i en stor, åpen vannrenne som ledes til Teglverksdammen.

Sentralt i skolegården er en samlingsplass utformet som grønne plener med kunstgress og lave sittemurer i to nivåer. Trær i skolegården har trebeskyttere med integrerte benker. Terrengformasjoner med gummidekke skaper rom mellom seg og åpner for parallell lek for ulike grupper. Fargene i utemøbleringen tas opp i utsmykningen av fasaden. Ungdomstrinnet har fått et stort amfi i betong, og sittelund med bordtennis, kunstgressbane og street-basket.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites