Stjørdal Kulturhus

Kimen kulturhus i Stjørdal

Kimen kulturhus i Stjørdal

Våre tjenester

Stjørdal Kulturpark skal fungere som hele byens kulturelle møteplass, med karakter av et grønt sentrum som skaper rom for mangfoldighet for både mennesker, dyr og planter.

Prosjektets designforslag er bygget opp rundt en lagstruktur som tilgodeser de behovene og ønskene som er fra byen og dens borgere. Det grunnleggende laget er hele tomtens flate som i sin utforming både skal fungere som park og møteplass.
Disse to elementene sammenflettes, slik at det ene ikke blir mer dominerende enn det andre, men at det skapes en balanse og et spill mellom de to karakterene av henholdsvis myke og harde flater.

Utforming av parken og plasseringen av fasiliteter og aktiviteter er gjort ut fra idé om å sikre vitalitet i parken døgnet og året rundt. Parkens karakter og stemming vil skifte i takt med at døgnet endrer seg.

Det etableres et vannbånd på tvers av parken som er oppdelt i 3 forskjellige karakterer; et vannspeil, en fonteneplass og et vannbasseng. Vannspeilet vil om sommeren være en speilblank blå flate som gjengir himmelens farger og formasjoner i parken, og til vinteren fungere som en attraktiv skøytebane for byens borgere.

Landskapsarkitektene har vært engasjert i prosjektet fra konkurranse til ferdig bygget anlegg.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites