Stavanger Forum

Stavanger Forum. Foto: Emile Ashley

Stavanger Forum. Foto: Emile Ashley

Rambøll har stått for detaljprosjekteringen av det nye byrommet i Stavanger; et uteareal på totalt 23.500 kvadratmeter rundt idrettshaller, hotell og Stavanger Forum. Detaljprosjektet baserer seg på Asplan Viak sitt forprosjekt, en helhetsplan for området.

I 2009 forelå ny reguleringsplan. Utvikling av området - oppførelse av nye bygg og opparbeidelse av utearealene – har skjedd over flere etapper.

Området bygges ut for å gi mulighet for å holde store messer og konferanser, foruten å fungere som hverdagslandskapet for byens borgere. Uteområdene svarer funksjonelt og estetisk på dette. Området har en tydelige øst/vest-retning. Mot sør er strøket primært for den gående, med en promenade på nesten 700 meter, mens det mot nord er den funksjonelle driften som ligger til grunn for utformingen.

På utvalgte plasser anlegges oppholdssoner med større detaljrikdom i planter, benker og andre elementer. Formspråket poengterer disse plassene ved at det her fremkommer buede linjer og runde former i den ellers stramme strukturen.

Prosjektet forbinder to viktige grøntområder i Stavanger, og forsterker slik eksisterende grønndrag. Et stort antall trær plantes spredt ut i området for å bevare viktig tresjikt, og overvannshåndtering kobles opp mot grønndraget. Robuste materialer med lang levetid og høy bæredyktighet er valgt, I tillegg til løsninger med grønne vegger og tak.

Universell utforming er ivaretatt med ledelinjer i termoplast. Det er benyttet rotvennlig bærelagsystem med plastkasser for å sikre gode vekstforhold for trærne. Det sentrale torget har en vannfontene, som skaper grunnlag for liv og lydvariasjon. Plasseringen av belysningen er med til å understreke både det funksjonelle og det varierte livet i området.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites