Nordre Park i Lillehammer

Hovedattraksjonen i parken er en lekeplass, men det er også tilrettelagt for rekreasjon med gruset gangstier gjennom parken og flere benker rundt omkring for mindre oppholdssteder.

Hovedattraksjonen i parken er en lekeplass, men det er også tilrettelagt for rekreasjon med gruset gangstier gjennom parken og flere benker rundt omkring for mindre oppholdssteder.

Kontakt

Anette Blomli Rudi

Landskapsarkitekt
T: +47 905 92 256

Nordre Park er et etterlengtet tilbud i Lillehammer, som manglet en lekeplass i sentrum. Lillehammer kommune ønsket en attraktiv bydelspark for lek, avslapning og trening for både innbyggere og tilreisende.

Parken er en av byens gamle tradisjonsrike byparker, etablert i 1910. Over tid hadde parken blitt forenklet og hadde begrenset med kvalitet og aktivitetstilbud.

Nå er hovedattraksjonen en lekeplass sentralt i parken. Det ble kjørt en egen mini-konkurranse på lekeapparater, der kommunens ønske var å få mest mulig lek for pengene. I tillegg til lekeplassen har det blitt montert treningsapparater.

Rambøll har bidratt med landskapsarkitektur, i tett samarbeid med Lillehammer kommune. Vann har også hatt en sentral rolle i å påvirke utformingen, fordi man ønsket å forsinke og fordrøye overvann med et regnbed. 

Parken er tilrettelagt for rekreasjon med gruset gangstier gjennom parken og flere benker rundt omkring for mindre oppholdssteder. Det ble prosjektert et steinhellebelagt, fleksibelt torg omrammet av en buet benk som samlingssted. 

Store felt er beplantet med pollineringsvennlige vekster av staude og busker, der bærbusker og frukttrær ble prioritert. Man beholdt flere av de gamle parktrærne, og i tillegg ble det plantet både smørvalnøtt, rødeik, lønn, hjertetre, bøk og skjørpil som etter hvert skal blir staslige parktrær.

Rambøll har laget belysningsplan, blant annet med led-belysning under den buete benken, og parkbelysning. Elektroingeniør prosjekterte og beskrev ut fra belysningsplanen.

Den lokale anleggsgartneren Barlund stod for utførelsen og Bjørn Graff var byggeleder, og hadde sammen med Rambøll en god og tett kommunikasjon med Lillehammer kommune under byggeperioden.

Rambøll har bistått byggherre Lillehammer kommune med landskapsarkitektur, belysningsdesign, Vann, Elektro, Akustikk, byggeoppfølging, SHA og SØK.

Parken ble åpnet 9.oktober 2019.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites