Nordre Akershuskai

Akershuskaia

Akershuskaia

Våre tjenester

Prosjektet omfatter en generell opprustning, der hovedmålet er å rydde opp og legge forholdene bedre til rette for allmennheten, med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og økt attraktivitet.

Opprustningen av Nordre Akershuskai er utviklet i nært samarbeid med Oslo Havn KF, brukere av havneskurene og antikvariske myndigheter. Premisser og innspill fra møter og workshops ligger til grunn for konseptet. Nordre Akershuskai ligger i skjæringspunktet mellom det rolige, høyverdige, museale - med Akershus festning i ryggen, og det pulserende, aktive, røffe kaiarealet, med ulike havneaktiviteter og et mangfoldig båtliv.

Utformingen og materialbruken tar utgangspunkt i disse to identitetene; Akershus´ festnings forterreng og autentisk havnemiljø i Oslo. Hovedmaterialer er asfalt, asfaltmaling, naturstein og tre. Gressplenene langs fjellveggen er formet og gitt variasjon for å tilby gode oppholdsplasser og tilføre sanseinntrykk i form av blomstrende, vekster som er hjemmehørende i Oslofjordregionen. Nordre Akershus kai vil være starten på spaserturen rundt Akershusneset fra Rådhusplassen. I utviklingen av kaiarealene har vi lagt vekt på å etablere attraktive plasser for opphold, som vil gjøre strekningen og turen rundt neset mer interessant.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites