Moelv gatetun

Moelv gatetun.

Moelv gatetun.

Våre tjenester

Gatetunet i Moelv er en sideakse fra sentrumsgaten, og forbinder jernbanestasjonen til denne.

I gatetunet er det gitt god plass for fotgjengere, med blant annet brede fortau, soleksponerte sitteplasser, samt beplanting. Ledelinjer (både naturlige og kunstige) er en del av helhetsløsningen og blir en naturlig del av belegget.
Trappene inn til butikkene er erstattet med en langsgående rampe- og trappeløsning som ligger parallelt med fasaden. Dette gir fin flyt i bevegelsesmønstret og universelt utformede inngangspartier. Høydeforskjellen mellom rampe og gateplan er utnyttet for å bryte opp den parallelle linjeføringen som ofte preger byrom.

Det har vært et tett samarbeid med gårdeiere og leietakere i prosjektet. Trafikkbilde, varelevering og parkering har vært sentrale og omdiskuterte tema. Etter gjennomføringen er leietakere svært fornøyde med anlegget, som har bidratt til at omsetningen har økt. Gatetunet har blitt Moelvs nye byrom, og brukes til en rekke arrangementer.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites