Middelalderparken

Middelalderparken

Middelalderparken

Våre tjenester

Utgangspunktet for landskapsplanen er omlegging av Follobanen og kravet om opparbeidelse av park etter at anlegget er avsluttet.

Planen er et resultat av en tett samarbeidsprosess mellom prosjekteringsteam, oppdragsgiver og offentlige etater og er en visjonær plan, som skal ligge til grunn for den videre utviklingen av området, også det som ikke berøres direkte av jernbaneutbyggingen.

Historisk park

Parkens hovedformål er å være formidlingssted for Oslos tidligste historie, og nærpark for beboere og kontorer i Gamlebyen og Bjørvika. Aktivitet tilknyttet parkens historiske dimensjon har hatt høyeste prioritet ved valg av løsninger og funksjoner som skal ha plass i parken. Parkens hovedgrep er gjenskapingen av det historiske terrenget som en stor åpen gresskledt flate, som markerer anderledeshet og kontrast til den omkringliggende tette byen.

Enkel utforming

Parken er enkelt utformet, med få installasjoner og nennsomt utvalgte materialer, for å skape rolige rammer omkring de historiske elementene. Det er lagt opp til en diskret men tydelig synliggjøring av historiske veifar ruiner og konstruksjoner i parken. Parken skal være en bydelspark, men inneholder ikke tradisjonelle tilrettelagte arealer for idrett og lek. Lokmotivhallen blir parkens hjerte, med kulturaktiviteter, arrrangementer, utstillinger og servering. Parken er utformet med tanke på disse funksjonene og er tilrettelagt for tilknyttede arrangementer utendørs. En viktig del av landskapsplanen er materialplanen som forklarer hvordan materialer benyttes som virkemiddel for å tydeliggjøre historien, både de synlige kulturminnene og de ikke synlige.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites