Lervig Øya

Lervig Øya

Lervig Øya

En tidligere industrihalvøy i Stavanger Øst er konvertert til et boligområde, der samspillet mellom fire høyhus og det omkringliggende landskapet skaper grunnlaget for gode boforhold og trivselsrike utearealer.

Selvaag Bolig Rogaland er byggherre, og har gjennom hele prosjektforløpet vært en god sparringspartner som har sikret at visjon og resultat var i overensstemmelse. Prosjektet har blitt bygget ut i to byggetrinn.

Utearealene, 14.000 m2, omfatter en promenade, en strand, en privat småbåthavn samt et grønt og frodig privat fellesareal. Promenaden er offentlig og inngår i et større promenadeforløp langs sjøkanten som strekker seg fra konserthuset i nord og til Godalen badeplass i sør. Kontakten mellom fastlandet, øya og fjorden opprettholdes med en grønn visuell forbindelse med mulighet for bevegelse gjennom de private arealene. 

Inspirasjon fra sjølivet
Øya er angitt av en natursteinsplastring, som gir god avstand til sjøen samt definerer promenadens utstrekning. Langs promenaden skapes det mindre oppholdsarealer. Hvor enn man befinner seg, er det visuell kontakt med det store Ryfylke-fjordlandskapet. Promenaden består av en øvre del belagt med betongheller, mens den nedre delen er et tredekke med amfitrinn ved båthavn og strand. Trær i mindre grupperinger gir den harde overflaten et mer naturlig preg og er med på å formidle skalaen fra de høye blokkene og ned til mennesket på promenaden.
Overvannshåndtering av promenaden skjer direkte til sjøen.

Det private gårdsrommet ligger ovenpå en to-etasjers parkeringskjeller. Et stisystem slynger sig gjennom området. Plen og busk- og staudefelter er kontrasten til det belagte stisystem. To områder er planlagt med lek, opphold og sosial samvær. Inspirasjonen har blitt funnet i sjølivet. Beplantingen tar utgangspunkt i kysten og fjellandskapet, og gir variasjon året rundt. På områder ovenpå bygg, er det etablert sedum. Overvannshåndteringen av det grønne arealet avvannes med sluk og med god drenering under.

Universell utforming
Landskapsarkitektene har vært engasjert gjennom hele prosjektforløpet fra konkurranse, utarbeidelse av reguleringsplan, grunnlag for totalentreprise til å følge arbeidene på byggeplassen. Det har vært en del utfordringer under prosjekteringen. Hvilke masser er det mulig å ha ovenpå parkeringskjelleren? Der bistod våre RIB-kollegaer oss med prosjekteringen.

Det har vært stort fokus på universell utforming. En premiss som har vært retningsgivende for utformingen av stisystemet og plantningsvalg. Belysning er plassert langs stiene og på promenaden.
Arbeidsprosessen har omfattet utarbeidelse av konkurranse (1. premie / 2008), skisseprosjekt, totalentreprise samt byggeplassoppfølging.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites