Grefsen skole

Grefsen skole

Grefsen skole

Våre tjenester

Prosjektet har vært utfordrende og spennende på grunn av den store høydeforskjellen på tomta, ca. 20 daa. Universell utforming har vært i fokus. Uteområdene er delt opp i flere nivåer, med forskjellige funksjoner og opplevelser.

Den ytre skolegården består av arealer med apparatlek, klatrevegg, et større amfi for uteundervisning og sosiale samlinger, ballbane, samt roligere områder med benker under store lønnetrær.
Den indre skolegården er omkranset av bygg. Her finnes arealer for lek på harde flater med et tuntre i sentrum. Et amfi strekker seg innefra gjennom glassfasaden og fortsetter utendørs. Her finner man også tre store verneverdige trær som er bevart.

"Trollskogen" ligger i den vestre delen av skolegården, med bevarte trær og busker, stubber, trestammer, steiner og lekeskulpturer. Skolehagen sørøst for skolen skal benyttes som uteklasserom for elevene. Her er det prosjektert dyrkningsfelt, bærbusker og frukttrær.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites