Frydenhaug skole

Frydenhaug skole

Frydenhaug skole

Våre tjenester

Eldre skolebygg er erstattet av nye moderne lokaler med plass til ca. 100 elever fra 1.–10. trinn, i tillegg til 110 ansatte. På tomten finnes også to verneverdige bygg, «Frydenhaug Lystgård» og «Drengestua», samt vernede trær.
Beliggenheten mellom E18 og jernbanen har gitt store utfordringer med støyproblematikk. En god medvirkningsprosess har vært spesielt viktig, da skolen har en svært sammensatt elevgruppe.

Uteområdene er planlagt med fokus på elevgruppens varierte behov, universell utforming og tilgjengelighet. Målet har vært å skape områder som stimulerer til variert bruk og som inkluderer; med aktivitet og lek for alle, med motoriske utfordringer, mestring og bruk av alle sanser, enten man sitter i rullestol, har nedsatte sanser, er en rask løper eller kan klatre. 

Bevarer tomtens egenart
Skoleanlegget har både åpne og lukkede uterom. Det er jobbet med å få til god kontakt mellom inne og ute, og det er valgt løsninger som gjør at utearealene kan benyttes både til undervisning og sosiale samlinger.
Høydeforskjellen på tomta tas opp i uteområdene og gir to hovednivåer, indre og nedre skolegård. I overgangen mellom disse ligger et større amfi, sittekanter, helning med terrengsklie og ramper for tilgjengelighet til arealene rundt bygget.

På det nedre nivået er det sandlek, vannlek, lekedyr, hinderløype, sklier, husker og klatrestativ. I indre skolegård finnes flere harde flater for ballspill og lek, samt lekearealer med fugleredehuske, karusell for rullestoler og rullestolvennlige lekehus og aktivitetstårn.
En gruppe med fem store lindetrær i indre skolegård er bevart. Nytt tredekke er bygget rundt stammene, og et område med sandlek hvor barna bl.a. kan grave frem «fossiler» er etablert.

Aktiv støyskjerming
Foran den verneverdige lystgården er noe av den opprinnelige utformingen gjenskapt med gangstier, sansehage og plenarealer. Grøntarealer med løvskog er bevart i den nordlige delen av skolegården, blant annet en eldre allé med vernede lindetrær.

Støyskjermene er utformet som aktive elementer i skolegården. To støyskjermer i plasstøpt betong omgir nedre skolegård. En av disse er en større konstruksjon hvor barna kan bevege seg på toppen og skli ned, eller leke i et rom inne i skjermen. Den andre støyskjermen har vinduer og ble på skolens initiativ dekorert med graffiti av en lokal kunstner.
Støyskjerm mot jernbanen er utført i tre med små vinduer i ulike høyder. Uteområdet fungerer også som et nærmiljøanlegg og benyttes utenom skoletiden.

Prosjektet mottok 2015 Drammen kommunes byggeskikkpris.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites