Fisketorget

Fisketorget Bergen

Fisketorget Bergen

Våre tjenester

Torget i Bergen har en lang og viktig historie i Bergen sentrum. Livet på området, dag som natt, er med til å gi Bergen sin særlige stemning rundt havnen og sjøen. Området ligger som et travelt krysningspunkt i byens midte. Utformingen av byens nyeste plass, 3.500 m2, skal kunne oppta den varierte bruken av byrommet.

Utearealet rundt Mathallen søker å skape en sammenheng med sine omgivelser - ute så vel som inne - ved å bruke stedstilhørende materialer og elementer, samt formidle stedets historie. Dagens kaikant fremstår som det faste og urørlige element i dette prosjektet.

Under og omkring Mathallen spenner en stor ensartet flate seg ut, brutt av et trebånd som bukter seg rundt på arealet. Båndet viser til den tidligere sjølinjen, og forteller med sin tilstedeværelse om byrommets historiske utvikling og innhold. Med samme materialet inne som ute fremkommer en sammenheng i området; en plass. Plassen strekker seg fra kaikanten til kantsteinen langs Strandkaien. Arealet utgjør 3.500 m2.

I vårt arbeid med torget i Bergen har grunntanken i prosjektet vært å optimere forholdene for markedslivet som finnes der, slik at det kan vokse og gi flere former for nyskapende bruk av torget. Torghandel med mobile traller og fiskehandel direkte fra båt er en av handelssidene som blir viktige deler av livet på stedet, og som også "romlig" er med til å definere plassen.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites