Brumunddal torg

Brumunddal torg

Brumunddal torg

En avgjørende suksessfaktor var å lykkes med å aktivisere det nye byrommet. Det ble oppført et nytt torgbygg med bakeri, og omkringliggende bygårder åpnet sine fasader mot torget. Torget ble programmert med en rekke aktiviteter for alle brukergrupper og til alle tider. Det ble arbeidet med en soneinndeling mellom gangsoner og oppholdssoner. Videre var det viktig å gi høydespranget på plassen en merverdi til torget.

Torget har et opphevet nivå med uteserveringer og overbygget kulturscene, amfi med oppvarmede benker, og fontene utformet av kunstneren Thomaz Bancza-Ozdowski. Videre er det skapt en sone for torghandel, lek, konserter, julemarked, skøytebane mm. Møbleringssonene har treplantinger som danner grønne tak over sitteplassene. Flyttbare plantekasser med stauder og prydgras gir en fleksibel frodighet og blomstring til torget.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites