Biblioteksplassen

Biblioteksplassen Bergen

Biblioteksplassen Bergen

Våre tjenester

Den eksisterende plass bak Bergen bibliotek oppgraderes i 3 ulike områder, som alle henter identitet fra nåværende situasjon.

Bibliotekplassen, 1.800 m2, gis en egen identitet, hvor blant annet belegget utformes med inspirasjon av bokhyller. De tre hovedområder er: ‘Den grønne høyden ved klosteret’, ‘Tilskuerplassen ved Biblioteket’ og ‘Lunden ved kjøpesenteret'.
Klosteret gis plass og rom og markeres i området som en egen rolig oase i et landskap av trafikk og grå flater.
Den solrike fasaden til biblioteket tilrettelegges for opphold med møblering og terrengform. Plantekasser og vannfontene er med til å bryte den store flaten. Som front på motsatt side av rommet klatrer klatreplanter langs fasaden og en vannrenne gir lyd og opplevelse.
Den nedre del av plassen markeres med en grønn lund, hvorved byrommet gis variasjon gjennom året.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites