Lekeplass på Arendal Torg

Arendal torg

Arendal torg

Det tradisjonsrike Torvet i Arendal har de senere år fremstått relativt folketomt, bortsett fra i noen hektiske sommermåneder med is-spisende turister og enkelte arrangementer. Derfor ble det våren 2015 bevilget penger til en ny lekeplass for å forsøke å trekke flere mennesker dit, og Rambøll Arendal ble engasjert.

Fra et kulturhistorisk perspektiv var det, fra enkelte hold, motstand mot en slik ny funksjon i et gammelt byrom. Det var derfor viktig for oss at farger og former på lekeplassen skulle tilpasses sitt miljø, samtidig som gode lekefunksjoner skulle ivaretas for alle aldersgrupper med eller uten nedsatt funksjonsevne.

Suksessfaktorer for dette prosjektet er:
- Plassering midt i byen
- Nærhet til kafèer og bibliotek
- Mange og gode sitteplasser med nærhet til lekesone for de minste
- Gruppering av lekefunksjoner i forhold til alder
- Lekeapparater som fungerer i samhandling
- Tilpasset fargebruk

Lekeplassen ble en umiddelbar suksess med sin beliggenhet midt i sentrum. Mange småbarnsforeldre fikk et nytt møtested. Besteforeldre fulgte med. Venner til både småbarnsforeldre og besteforeldre dukket opp. Ungdommer bruker apparatene på sin måte. Plutselig var det liv og røre på Torvet. Næringslivet fatter igjen interesse, og sakte men sikkert fylles tomme butikklokaler.

Vi er spent på utviklingen, men det kan se ut til at små tiltak i byrom kan få positive ringvirkninger langt utover sin tiltenkte funksjon.

Det tradisjonsrike Torvet i Arendal har de senere år fremstått relativt folketomt, bortsett fra i noen hektiske sommermåneder med is-spisende turister og enkelte arrangementer. Derfor ble det våren 2015 bevilget penger til en ny lekeplass for å forsøke å trekke flere mennesker dit, og Rambøll Arendal ble engasjert.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites