Stortorvet i Fredrikstad

Stortorvet i Fredrikstad

Stortorvet i Fredrikstad

Stortorvet er Fredrikstads storstue. Det skal være et formelt rom, en kulturarena og markedsplass, men også et hverdagstorg og sted for uformelle møter.  

Idéen bak utformingen tar utgangspunkt i torget som storstue. Det sentrale plassdekket har derfor blitt utformet som stortuens «finteppe». Teppet består av ulike typer stein med forskjellig farge, overflate og leggeretning, med noen felter av tre, som refererer til Fredrikstads historie som Plankebyen.  Benkene på plassen er også av tre, og statuen Plankebæreren har fått en sentral plassering på torget.

Belysningen på torget er enkel, med lyskastere på høye master av tre. I tillegg er det lys i fonteneanlegget, som er en av de viktigste attraksjonene på plassen. Fonteneanlegget består av 28 vanndyser, som er integrert i plassdekket. Ved behov kan fonteneanlegget skrus av, og hele torgflaten fra vegg til vegg kan benyttes til arrangementer

Staude- og løkplantingene i rabattene på torget er sammensatt slik at det er kontinuerlig blomstring fra sesongstart til sent på høsten. Trærne i rabattene er lave, med lett bladverk som slipper igjennom lys.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites