Kvikkleirekartlegging - Trondheim og Stjørdal

Kontakt

Bjørnar Kristiansen

Avdelingsleder Grunnboring og laboratorium
T: 901 79 259

For NVE har Rambøll gjennomført kvikkleirekartlegging i fire kvikkleiresoner i Trondheim (3) og Stjørdal (1). Formålet med grunnundersøkelsene var å gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kvikkleiresonenes risiko og fare for skred og kunne prosjektere eventuelle behov for stabiliserende tiltak.

Omfanget har bestått av 56 sonderinger (totalsonderinger og dreietrykksonderinger), 27 CPTU, 20 prøveserier med tilhørende laboratorieundersøkelser samt installering av 20 poretrykksmålere. Laboratorieundersøkelsene har bestått av rutineundersøkelser, kontinuerlig ødometer, aktive og passive treaksialforsøk.

Utfordringene i prosjektet har vært stram fremdrift, borepunkter over store områder i både tettbygde strøk og vanskelig fremkommelighet. Godt forarbeid med risikovurdering, gravemelding, grunneiervarsel, utstikking og varslingsplaner (skilting på og nær vei) har vært suksesskriteriene i prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites