Vernebygg for Aarvak

Våre tjenester

Rambølls arkitekter har prosjektert det markante nybygget som ligger i tilknytning til Ishavsmuseet på Brandal på Sunnmøre. Prosjektet ble opprinnelig vunnet etter seier i invitert arkitektkonkurranse.

Den fredede ishavsskuta Aarvak har fått et vernebygg som beskytter kultur- og historieskatten mot vær og vind. Bygget skal verne og samtidig skape interesse rundt den fredede skuta. Bygningen er gitt et moderne formspråk som også kan fortelle noe om det som er innenfor veggene. Dette er løst ved å lage store glassflater i gavlene som eksponerer ishavsskuta fra utsiden. Mastene på skuta er svært høye og disse er ført gjennom takkonstruksjonen på vernebygget.

Ishavsskuta Aarvak ble bygd i Bergen i 1912 og er trolig den eldste gjenværende ishavsskuta spesialbygd for selfangst. Skuta var i bruk helt fram til 1981. I 1988 ble skuta fredet og har siden da ligget i dokk ved ishavsmuseet i Brandal.

Vernebygget har en grunnflate på 550 kvadratmeter og har kostet ni millioner kroner.

English 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites