Konsekvensutredning av reindrift på Eidkjosen

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: 950 80 010

I forbindelse med regulering og utvikling av boligområde på Eidkjosen i Kaldfjord, Tromsø, har Rambøll sett på hvilke konsekvenser utbyggingen vil ha for reindriften i området.

Eidkjosen er et viktig trekkområde for reinen på Kvaløya, hvor reinen beveger seg i forflyttingen mellom årstidsbeitene. Området er også det smaleste punktet på Kvaløya og det er fra før av mye bebyggelse i området. Korridoren som reinen trekker i er i dag på ca. 150 meter.

Rambøll sin utredning ser på hvilke konsekvenser det vil få for reinsdyrene om denne trekkveien bygges ut ytterligere. Rapporten er utarbeidet for Borealis Arkitekter AS.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites