Kistefos Museum ”The twist”

Kontakt

Carsten Bech

Senior Chief Consultant
T: +45 5161 2451

Jonas Chr. Primdahl

Architectural Technologist, Aarhus
T: +45 5161 2478

Niels Tornsberg

Head of Department for Structural Engineering
T: +45 5161 7694

Midt i skulpturparken ved Randselva ligger Kistefos industri- og kunstmuseum. Det nye museumsbygget spenner 60 meter over elven og er vridd 90 grader på midten – derav navnet «The Twist». Rambøll har som rådgiver for totalentreprenøren stått for den komplekse detaljprosjekteringen av museumsbygget. Et tett samarbeid mellom Rambølls ingeniører, arkitekter og konstruktører internt - samt med BIG og totalentreprenøren Bladt - har gjort prosjektet mulig.

Bygningen samler skulpturparken i en harmonisk loop med lavtliggende skogområde på sørsiden og et høyere og mere kupert område på nordsiden. Med sin rå og enkle fremtoning tilpasser den nye bygningen seg til landskapet og blir en naturlig og integrert del av den eksisterende skulpturparken. Plasseringen og den unike formen gir parkens besøkende en opplevelsesrik bro, som fører fra ett landskap til et annet.

Internasjonalt ekspertteam

BIG Architects står bak designet på den 999 m2 store skulpturelle bygningen. BIG har i tilbuds- og utførelsesfasen samarbeidet tett med Rambølls arkitekter og ingeniører om den krevende detaljprosjekteringen av bygningen.

Rambøll har fungert som totalentreprenørens totalrådgiver, og oppgaven har trukket på Rambølls ingeniør-, arkitekt- og konstruktørkompetanser i både Norge, Danmark UK og India. Uten det tette og løpende samspillet mellom de forskjellige fagene i integrerte designprosesser, fasilitert av en detaljert 3D-model, kunne ikke prosessen og samarbeidet fungert godt nok - hverken internt eller med BIG og totalentreprenøren Bladt. Prosjektets gjennomførbarhet ble sikret med en felles forståelse av oppgavens karakter, samtidig som man klarte å holde fast ved den arkitektoniske intensjonen.

Et teknisk krevende bygg

Det er særlig byggets ”twist” på midten som har gjort prosjektet utfordrende. I tillegg må de tekniske installasjonene tåle mye, siden konstruksjonen må takle belastninger fra vind, snø og de besøkende. For å møte utfordringene utarbeidet Rambøll en 3D Tekla-modell for alle de bærende konstruksjonene, som gjorde det mulig å hente ut detaljtegninger for ulike fag fra samme modell. Dermed sparte man tid, samtidig som entreprenørens koordineringsoppgave ble enklere og risikoen for feil ble minimert.

Sterk konstruksjon med mindre stål

Rambølls arkitekter har hatt særlig fokus på å bearbeide de svært komplekse tekniske løsningene slik at de ikke påvirker det visuelle uttrykket. I tett samarbeid med entreprenøren Bladt og BIG har Rambølls eksperter også bidratt til besparelser ved å tilpasse de komplekse løsningene, slik at man har redusere den samlede anleggssummen og samtidig klart å holde på BIG’s designintensjoner. Blant annet er mengden stål i bygget redusert med over 35 prosent fra de opprinnelige planene.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites