Kunst- og Designhøyskolen i Bergen

Det nye skolebygget til UiBs institutt for kunst og design har blitt et moderne og inspirerende samlingssted for kreative fag. Praktbygget er resultatet av et tett og god samarbeid mellom Snøhetta arkitekter, Statsbygg og Rambøll som rådgiver innen alle tekniske fag.

Universitetet i Bergen tilbyr den høyeste utdanningen i Norge innen design og kunst. Nybygget på Møllendal huser instituttene for kunst og design, som i lang tid har vært spredd utover seks ulike lokasjoner. Betydningen av å samle institusjonen inn i ett bygg, samt manifesteringen av skolens rolle i bybildet, har vært av overordnet arkitektfaglig betydning.

Skolen har også rollen som identitetsskaper i bydelen Møllendal. Dette området har gjennomgått en større transformasjon de siste 10 årene, fra industri til bolig- og studentbydel. Kunsthøyskolen gir bydelen et ytterligere løft.

Teknisk komplisert
Kunst- og designhøyskolen har et bruttoareal på 14.800 m. Bygget består av fire etasjer, med til sammen 210 rom fordelt i en hesteskoformet planløsning rundt Prosjekthallen – et stort og åpent fellesrom sentralisert i bygget. Egne rom spesialtilpasset for utforming og fremvisning av kunst har krevd unike tekniske løsninger for blant annet lys og ventilasjon. Kunstutdanningen krever også ekstra takhøyde, og etasjene varierer i bruttohøyder fra en mer normal høyde på 4,1 meter i 3. plan til 5,3 meter i 1. og 2. plan.

Samarbeid og inspirasjon i husets hjerte
Alle byggets funksjoner er organisert rundt Prosjekthallen, husets hjerte på 19.000 m3 og 1.300 m2. Her møtes de ulike faggruppene, og her kan nye uttrykk og samarbeidsformer oppstå som følge av de romlige muligheter dette fellesområdet gir. Den halvklimatiserte hallen strekker seg fra plan 1 og helt opp til plan 4 hvor den gjennomhuller toppetasjen med tre store overlys. Det 52 meter lange og 24 meter brede rommet over to plan strekker seg på det høyeste 23 meter over gulvet.

Nytenkning med BIM og Lean
BIM-verktøy og 3D-modellering er brukt i alle fag på prosjektet, fra prosjektering og bygging til FDV. I tillegg er skolen et pilotprosjekt for Statsbygg innen Lean. Prosjektering, planlegging og bygging er gjennomført etter Lean-prinsippene, som skal gi en bedre flyt i arbeidsprosessene, redusere prosjekteringsfeil og skape gode løsninger for brukerne. Lean-erfaringene fra dette prosjektet vil ha stor nytteverdi for både Statsbygg og Rambøll.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites