Kartlegging av utslipp fra skipsfart i norske fjordområder

Kontakt

Terje Norddal

Terje Norddal

Seniorrådgiver
T: +47 932 43 133

Rambøll har kartlagt utslipp fra skipstrafikk i tre norske fjordområder, og kommet med forslag til forbedringstiltak.

Prosjektet ble gjennomført i cruiseskipsesongen 2016, i de tre verdensarvfjordene Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden. Prosjektet omfatter en kartlegging av utslipp til luft og sjø fra skipstrafikken i de tre fjordområdene, samt forslag til tiltak for å begrense utslippene.

I arbeidet med prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot mannskap på skipene, kontinuerlig bildemateriale ble samlet inn, og det ble utført målinger av og spredningsmodellering for aktuelle luftforurensende komponenter.

Komponentene svevestøv (PM10), nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) ble målt i Geirangerfjorden, mens spredningen av de samme komponentene ble simulert i alle de tre fjordene for sommersesongen 2016 ved bruk av spredningsmodellen CALPUFF. Meteorologien i områdene ble modellert med «Weather Research & Forecasting Model» (WRF).

Resultatene fra prosjektet er rapportert i en norsk og en engelsk rapport, tilgjengelig fra Sjøfartsdirektoratets nettsider her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites