Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi

Rambøll gjennomfører i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter forprosjekt for nye Jordal Amfi.

Jordal Amfi er Oslos hovedarena for ishockey og har tidligere vært landslags- og VM-arena. Den er i dag hjemmearena for Vålerenga Ishockey. Dagens hall bygg ble bygd i 1951 og ble benyttet som OL-arena i 1952.

På grunn av alder og dårlig vedlikehold har bygget store mangler ved sikkerhet for besøkende, universell utforming, arbeidsmiljø, inneklima for utøvere, publikum og ansatte, samt på den generelle standarden på bygget.

Nye Jordal Amfi vil fremstå som en, moderne og fleksibel topp- og breddeidrettsarena for ishockey, og skal ivareta statusen som Oslo-ishockeyens storstue. Det legges vekt på at hallen tilpasses bebyggelsen i nærmiljøet, både med tanke på byggehøyde og volum, og at hallen optimaliseres for effektiv og miljøvennlig drift. I tillegg er innendørs publikumflyt, varelogistikk og publikumsopplevelse viktige fokusområder.

Hallen skal bygges i passivhusstandard, og Rambøll har i et eget forprosjekt, i samarbeid med Thermoconsult AS, utviklet et prosessanlegg for ishallen som vil bli verdensledende når det gjelder energiforbruk.

Rambøll bidrar med alle tekniske fag og prosjekteringsleder i dette komplekse, tverrfaglige prosjektet.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites