Ny kaffefabrikk for Joh. Johansson Kaffe AS

Kaffefabrikken til Joh. Johansson Kaffe AS, Vestby

Kaffefabrikken til Joh. Johansson Kaffe AS, Vestby

Rambøll med samarbeidspartnere har utarbeidet forprosjekt og totalentreprisegrunnlag for den nye fabrikken til Joh. Johansson Kaffe AS. Prosjektet har høye miljøambisjoner, og anlegget skal bygges i tre.

 Joh. Johannson kaffe skal flytte produksjonen av Ali, Evergood, Farmers Coffe, Green World og Coffee of the World fra Filipstad i Oslo til Vestby i Akershus. Rambøll med samarbeidspartnere har utarbeidet forprosjekt og totalentreprisegrunnlag for hele bygget med tilhørende uteområde.Bygget har et bruksareal på ca.9100 m2.

Høye miljøambisjoner
Prosjektet har store miljøambisjoner og bygget er prosjektert med så lavt karbonfotavtrykk som mulig, slik at bygget kan oppnå klimanøytralitet over 60 år ved å utvide solcelleparken i fremtiden. Anlegget skal bygges i tre, med kun nødvendige bygningsdeler i lavkarbon betong. Målestokken for klimagassregnskapet som må hentes inn er Zero Emission Building - Construction, Operations and Materials (COM), og målet er at anlegget skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent.

Mange miljøtiltak
Fabrikken skal bli klimanøytral med en rekke tiltak, for eksempel trekonstruksjon, resirkulert og lavkarbon stål og betong der man ikke kan bruke tre, naturlig ventilasjon i deler av lageret, varmegjenvinning av røykgass, solceller på tak og fasade, biogass, kanskje syntetisk metan (laget av hydrogen fra elektrolyse og fangst av CO2 i røykgassen) for å få enda lavere CO2-utslipp enn biogass, varmepumpe med energibrønner, og produksjon av elektrisitet av spillvarme (Sterling og/eller ORC, Organic Rankine Cycle).

Dagslysanalyse
Rambøll har også utført dagslysberegninger for fabrikken. Basert på disse har vi kommet med optimaliseringsforslag for å øke dagslysinnslippet, slik at det blir i tråd med lyskravene for BREEAM sertifisering.

Rambøll har hatt prosjekteringsledelse, VVS, elektro, svakstrøm, ITB, miljø, brann, lanskap, bygningsfysikk, akustikk, geo, BREEAM AP, lysdesign og BIM-koordinator. Samarbeidspartnere har vært Bright på bygg, Astrup og Hellern som arkitekt, Hjellnes Consult på SØK og Norsk Eneri på energiløsninger.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites