Tine Meieriet Jæren

Tine Meierier. Foto Emile Ashley

Tine Meierier. Foto Emile Ashley

Våre tjenester

Tine Meieriet Jæren er Norges største og en av Europas mest moderne meierier. Rambøll har vært arkitekt for dette fremtidsrettede prosjektet.

Med det nye gigantanlegget på Kviamarka samler Tine alle sine anlegg i Rogaland på ett sted. I tillegg til lokaler for produksjon og lager for faste oster, smørprodukter og pulverprodukter, omfatter anlegget et administrasjonsbygg, en energisentral og et vaskebygg for biler.

Leverandørenes produksjonsutstyr den største utfordringen

For Rambølls arkitekter har meieriet vært et veldig spennende og utfordrende prosjekt. Prosjektet har gått over mange år (2007-2012), og har gitt arkitektene en bratt læringskurve i forbindelse med prosessanlegg generelt. De største utfordringene var knyttet til de 15-20 ulike leverandører av produksjonsutstyr som skulle innarbeides i meieriet. Flere områder måtte omarbeides i takt med leverandørenes krav til arealer og høyder. Arkitektene skryter av samarbeidet med TINE som var forbilledlig, og preget av felles mål og forventninger til produksjonsanlegget.

Følger melkens vei fra levering til ferdig produkt

Tre viktige mål for byggherren var at meieriet skulle være lønnsomt, miljøvennlig og ha meget høy matsikkerhet. Derfor ble meieriet først og fremst utformet med hovedvekt på høye krav til hygiene, styring av temperatur og robuste overflater. Den fysiske utformingen har tatt utgangspunkt i en intern logistikk som følger melkens vei fra levering via behandling til ferdig emballert produkt i form av ost, smør, mysepulver og lignende.

Et frittliggende administrasjonsbygg er trukket ut fra anleggets hovedkropp for å gi lys og luft til alle sider, og skape en klar identitet til byggets hovedadkomst.

CO2-nøytralt bygg

Meieriet har en innovativ tilnærming til energibruk og har et unikt miljøsamarbeid med andre bedrifter i næringsmiddelparken. Det brukes naturgass til oppvarming og det gjør at CO2 kan sendes til Miljøgartneriet på nabotomten, der den brukes som næring for plantene. Dette betyr at meieriet ikke slipper CO2 ut i atmosfæren og dermed er CO2-nøytralt.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites