Avinor NORAP Radarprogram

Fly i takeoff

Fly i takeoff

Radaranleggene vil effektivisere flytrafikken, sikre økt kontinuitet for de reisende og bidra til å nå målet om nullvekst i utslippene fra norsk luftfart.

De nye anlegge vil gi muligheter for økt flykapasitet i fremtiden, med kortere flytid og færre forsinkelser. I tillegg vil radarene bidra til at Luftfartstilsynets krav om dobbel radardekning for flyplasser i Norge blir oppfylt. Radarprogrammet er også et bidrag i arbeidet med å nå målet om nullvekst i utslippene av klimagasser fra norsk luftfart frem mot 2020, selv med betydelig trafikkvekst.

Rambøll har vært ansvarlig for utforming, totalprosjektering og oppfølging i byggetiden av de åtte landbaserte radaranleggene for Avinor.

Radarprogrammet NORAP omfatter nye radaranlegg i Bardufoss (Andsfjell), Andøya (Røyken), Oslofjord (Kihlås/Stokke), Alta (Vardfjell), Bergen (Sotra), Rogaland, Kirkenes (Bugøynesfjell), Ørland (Kopparen).

Det er utviklet to forskjellige anleggstyper, type A med to etasjer, og type B med én etasje og tårn. Ytterveggene på begge typer er skrå og grunnplanet har en sekskantet geometri. Anleggene er oppført i plasstøpte betongkonstruksjoner med utvendig zinkkledning. På toppen av bygget/tårnet står en glassfiberarmert plast radom med 10 meter diameter som beskytter radarantennen.

Hvert anlegg har et bruttoareal på cirka 300 kvadratmeter. Samlet investeringsramme for Avinors radarprogram er 389 MNOK. De åtte radaranleggene ferdigstilles innen utgangen av 2012.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites