MO-senter i Eidsvåg Kommunehus

Kontakt

Lillian Lotsberg

Avdelingsleder
T: +47 402 20 773

De som har falt utenfor skal tilbys hjelp til å finne en trygg plass i samfunnet. På Mottaks- og oppfølgingssentret i Eidsvåg har Rambøll vært med på å skape et senter som gir trygge rammer for både brukere og ansatte. 

Med fire nye mottaks- og oppfølgingssentre (MO) i Bergen, får personer knyttet til rusmiljøet i byen et lavterskel helse- og aktivitetstilbud. Her vil det være aktiviteter i fokus, men det vil også foregå sårbehandling, veiledning for individuell oppfølging og utlevering av brukerutstyr. Rambøll har vært med i utarbeidelsen av MO-senteret i Eidsvåg, med respekt og verdighet som nøkkelord for prosjektet. 

Lune og trygge omgivelser for både ansatte og brukere

Gjennom hele prosessen har det vært en tett dialog med styrer for MO-senter Eidsvåg, personalet, og fagspesialister innen området rusavhengighet. Rambølls interiørarkitekter har vært ansvarlig for brukerprosesser, karlegging av behov og beskrivelser av løst inventar (anbudsgrunnlaget for offentlig anskaffelse). I tett samarbeid med arkitekten er det utformet et konsept for interiør som er med på å skape et helhetlig utrykk, gi trygge og gode rammer for brukere og ansatte, og tydeliggjøre sammenhengen mellom eksteriør og interiør. 

Bevarte de arkitektoniske kvalitetene

MO-seteret er plassert i et 50-tallsbygg tegnet av Aage Blich, vegg i vegg med Eidsvåg kommunehus. Før bygget kunne tas i bruk, måtte det totalrenoveres og gjøres universelt tilgjengelig. Samtidig hadde man fokus på å ivareta og verne de originale arkitektoniske kvalitetene. 
Gjennom hele prosjektet har man hatt fokus på tverrfaglig samarbeid. Da arbeidet viste seg å bli mer omfattende enn først antatt, var nettopp dette tette samarbeidet essensielt for å få til gode løsninger som bygger opp under dagens funksjon.

Resultatet har blitt et senter som tar imot brukerne på en verdig måte, og gir trygge rammer for behandling og oppfølging. 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites