Kvinnherad kulturskulesenter

Kvinnherad kulturskulesenter

Kvinnherad kulturskulesenter

Kontakt

Torstein Skauge

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413

Det nye kulturskolesenteret ble bygget i tilknytning til kulturhuset på Husnes i Kvinnherad kommune. Rambøll var både arkitekt og prosjekterende for dette spennende bygget.

"Scenen er din" var mottoet på vinnerutkastet i arkitektkonkurransen om utforming av det nye musikk- og kulturskolesenteret. Utkastet var forfattet av Rambølls arkitekter i Bergen i samarbeid det lokale LEAD INC Arch. på Husnes.

Husnes musikk- og kultursenter tilrettelegger for lokal kulturformidling

Rambølls arkitekter ønsket å designe en stedstilpasset og integrert kulturskole der arkitekturen skaper kulissene for de ulike kulturelle aktivitetene. Tanker bak var at kulturskolen skal bli deltaktig i kuturformidlingen gjennom sitt formale spåk og innviterende uttrykk. Variasjoner i sesonger - vår, sommer, høst og vinter - utgjør hovedaktene i det lokale kulturbildet.

Rambølls strategi er å utvikle en arkitektur og et formspråk som fremmer god funksjonalitet, høy grad av fleksibilitet og flerbruk, samt universell utforming. Senteret på Husnes inneholder musikksal og blacbox, dansesal, øvingsrom for musikk og utstillingslokaler.

Rambøll er også prosjekterende

Rambøll vant også etterfølgende tilbudskonkurranse på ingeniørfagene, slik at vi har tatt hånd om komplett tverrfaglig prosjektering av dette spennende kulturanlegget.

Den arkitektoniske utformingen innebar en rekke byggetekniske utfordringer som måtte løses. Eksempler på dette er et bæresystem som varierer mellom etasjer og fløye, samt varierende spennvidder og skrå vinkler som gir lite repetisjon og systematikk. Årsaken er at det var nødvendig å skreddersy løsningene til byggets spesielle form, romstørrelser, dansesal, krav til lyd og akustikk med mer, for å dekke byggets mange funksjoner. At det ble bygget tett mot eksisterende bygning innebar også en rekker kompliserende forhold, blant annet fundamenteringsmessig.

Les mer og se konkurranseutkastet fra arkitektene på kulturskolens hjemmesider.


English  

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites