Holmestrand stasjon

Holmestrand stasjon

Holmestrand stasjon

Rambøll har hatt ansvaret for byggeplanprosjekteringen av nytt dobbeltspor i tunnel fra Holmestrand til Nykirke, inkludert nye Holmestrand stasjon. Stasjonen er verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog.

Den nye Holmestrand stasjon er en del av det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke. Sporet er 14,3 kilometer langt, og mer enn 12 kilometer av sporet går i tunnel. Selve stasjonen ligger inne i en gigantsik hall i Holmestrandfjellet, og Rambøll har vært totalrådgiver for de bygningsmessige delene av hallen. I seks år har de jobbet for Jernbaneverket på prosjektet, sammen med blant andre arkitekt og underrådgiver Gottlieb Paludan Architects.

Stasjonen åpnet den 28. november 2016. Det er tilrettelagt for dobbeltspor med høyhastighetstog i midten og lokalspor på hver side med tilhørende perrong. Hallen er med sine utrolige 130.000m3 en av verdens største fjellhaller, og er 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy. En heis på 70 meter frakter de reisende ned til stasjonsområdet.

Rundt 90 prosent av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet, og stasjonen er svært viktig for dem som bor her. Den nye stasjonen har blitt et komplett knutepunkt mellom, tog, buss, biler, gående og syklister, og gir byen en mulighet til å utvikle sentrum ut mot fjorden.

 

Nytt fra prosjektet

Sikres med 12 meter lange bolter

Arbeidet med Holmestrands nye banebrytende togstasjon er nå inne i en ny fase.

Banebrytende togstasjon

Rambøll planlegger verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog i Holmestrand.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites