Heimdal videregående skole

Fasaden på nye Heimdal videregående skole

Fasaden på nye Heimdal videregående skole

Kontakt

Kari Hovin Kjølle

Avdelingsleder ARK og LARK
T: +47 932 06 805

Heimdal Videregående skole og idrettshall har løftet en hel bydel og blitt en arena for læringsglede, idrett og kreativ utfoldelse. Rambøll har stått for arkitektur og alle tekniske fag i prosjektet.

Heimdal videregående skole ligger på Saupstad i Trondheim, et tett befolket område sydvest for sentrum. Skolen og den tilhørende flerbrukshallen er en del av bydelsprogrammet «Områdeløft Saupstad», og bidrar til å gjøre bydelen til et bra sted å bo gjennom et godt idretts-, kultur- og skoletilbud.

Skolen har plass til 1140 elever innen allmenn- og yrkesfag. Det betyr at lokalene er tilpasset vanlig klasseromsundervisning i tillegg til kreative og praktiske fag. Skolebygget huser derfor både undervisningslokaler, treningsrom, øvingsrom for musikk, dans og drama, kantine og skolebibliotek, samt en teknisk avansert kultursal med plass til 350 publikummere.

En av verdens mest miljøvennlige skoler
Svært høye miljøkrav til bygget har gjort at skolen er svært teknisk avansert. Blant annet hentes energien til skolen fra solcellepaneler på taket og miljøvennlig biogass, mens varmen hentes fra geobrønner i bakken. Noen av vinduene har elektrokromatiske glass, som reduserer solinnstråling og reduserer behovet for kjøling, mens ventilasjon og belysning er gjort så energieffektivt som mulig. Heimdal videregående skole er et ZEB-0 prosjekt og er blitt en av verdens mest miljøvennlige skoleanlegg.

Hall for idrett og kultur
I tillegg til selve skolebygget er det også bygget en ny flerbrukshall, plassert under bakkenivå for å ta opp minst mulig offentlige områder. Hallen er Kolstad Håndballs nye hjemmebane og har 2000 sitteplasser og 500 ståplasser. Under konserter er det plass til opptil 4000 publikummere. Hallen rommer også mindre saler spesialtilpasset for blant annet skihopp- og dansetrening.

Prosjektet har et areal på 33 600 kvadratmeter.
- Kombinasjonen av gode arkitekter og ingeniører har vært veldig viktig i dette prosjektet. Vi har bevist at det går an å integrere de beste tekniske løsninger i god arkitektur, sier Bjørn Tore Landsem, Rambølls direktør for Bygg & arkitektur.

Skanska har vært entreprenør for prosjektet. KHR arkitekter har vært en samarbeidspartner til Rambøll arkitekter, som har hatt hovedansvaret for arkitekturen fra konkurransens første fase, gjennom samspillsfase med entreprenøren og til ferdig gjennomført byggeprosjekt.

Den nye skolen åpnet dørene i august 2018, til glede for elever, lærere og hele bydelen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites