Parkbygget for Haukeland sykehus

Parkbygget Haukeland sykehus

Parkbygget Haukeland sykehus

Helse Bergen har bygget et nytt senter for nukleærmedisin/PET med tilhørende poliklinikk og sengeavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Rambøll har bidratt som arkitekt og rådgiver innen bygge-, brann-, vvs- og elektroteknikk.

PET-senteret (PET står for positronemisjonstomografi) er det andre av sitt slag i Norge. Det inneholder svært avansert utstyr som blant annet gir mulighet for produksjon av radioaktive forbindelser, for diagnostikk og for avansert medisinsk forskning. Med det nye senteret har man fått mulighet for en langt bedre diagnostisering og oppfølging av kreftpasienter.

For våre rådgivere har byggingen av ”rene rom” har vært en spesiell utfordring. Det stilles nemlig helt spesielle krav til et kontrollert klima i de avanserte laboratoriene som benyttes til produksjon av legemiddel og forskning, også definert som ”rene rom”. Det betyr at det stilles konkrete krav til renhet av luften, konstant trykk, overvåkning av radioaktivitet etc. Rambøll har utarbeidet løsninger som oppfyller disse strenge kravene.


English

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites