Nytt senter for Haukeland sykehus

BSU Haukeland

BSU Haukeland

Kontakt

Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Våre tjenester

Det nye barne- og ungdomssykehuset på Haukeland Universitetssjukehus setter barna i fokus og holder et høyt internasjonalt nivå. Senteret er tegnet av Rambøll, i samarbeid med KHR Arkitekter og PKA Arkitekter.

På oppdrag av Helse Bergen har Rambøll, sammen med KHR Arkitekter og Per Knudsen Arkitektkontor, tegnet det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland sykehus. Målsettingen har vært et komplett og moderne senter som inneholder både psykiatri og somatik. Anlegget holder et høyt internasjonalt nivå, samtidig som det ivaretar helhetlige og funksjonelle løsninger tilpasset tomten, omgivelsene og klimaet. I 2017 vant prosjektet Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris.

Luft og utsikt

Det arkitektoniske uttrykket signaliserer tillit, kvalitet og åpenhet, og det nye sykehusanlegget skal skape inspirerende og funksjonelle rammer for pasienter, pårørende, ansatte og studenter.

Konseptet består av ni lameller som ligger på tvers av terrenget i øst- og vestretning. Mellom lamellene trer de grønne dragene seg gjennom som terrasser, hager og lekearealer. På denne måten brytes bygningsmassen ned i mindre og vennligere elementer. Schønnherr AS har stått for landskapsarkitekturen.

Midt i anlegget ligger det en sentral adkomstplass hvor pasienter, ansatte og besøkende lett kan orientere seg. Sengeposter er lagt høyere opp i anlegget for lys, luft og utsikt. Tyngre funksjoner er lagt til ”basen” som ligger på tvers og binder sammen anlegget.

Tre motto

Fagansvarlig arkitekt Anders Lager fra Rambøll forteller at arkitektteamet har hatt tre motto i arbeidet med sykehusbygget.

- For det første har vi hatt fokus på at inne- og uteområdene skal henge sammen på en god måte. Det er unikt for et slikt prosjekt, og har blitt veldig vellykket. For det andre har vi hatt et fokus på sanselighet i rom og materialer, og har brukt mye naturmaterialer, som norsk skifer, tre og glass. Det tredje mottoet vårt har vært at dette skal være et sykehus i barnehøyde. Det handler om å tenke på pasienten, og skape forskjellige opplevelser for dem, forteller Lager.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites