Griegkvartalet - musikkteater og kulturarenaklynge

- Det har vært en spennende og utfordrende oppgave, uttaler Lars Jarle Nore og Torstein Skauge i Rambøll Arkitektur og plan, som har ledet prosjektteamet i Rambøll. Foto: BNO

- Det har vært en spennende og utfordrende oppgave, uttaler Lars Jarle Nore og Torstein Skauge i Rambøll Arkitektur og plan, som har ledet prosjektteamet i Rambøll. Foto: BNO

Kontakt

Torstein Skauge

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413
Lars Jarle Nore

Lars Jarle Nore

Markedssjef Arkitektur og plan
T: 932 32 241

Rambøll har på oppdrag fra Grieghallen AS, Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera  levert en omfattende mulighetsstudie og skisseprosjekt for nytt musikkteaterbygg knyttet til Grieghallen i Bergen. Skisseprosjektet utreder og visualiserer idéen om å skape en åpen og attraktiv kulturarena-klynge av internasjonalt format, tilgjengelig for alle - i hjertet av Bergen. Målet er at dette skal bli Bergens og Vestlandets kulturelle kraftsenter og samlende møteplass som vil løfte byens kulturliv til et nytt nivå.  

Griegkvartalet skal være en arena for mange ulike musikalske og sceniske uttrykk, formidling og talentutvikling, konferanser og utstillinger.

Nybygget er plassert på Edvard Griegs Plass foran Grieghallen. Mesteparten av prosjektets areal og volum er plassert under bakken i eksisterende parkeringsanlegg. Kun 20% av arealet ligger over bakkenivå.

Private gaver fra Espen Galtung Døsvig, Trond Mohn og Per Grieg sr., samt støtte fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, har finansiert arbeidet med rapporten.

Bakgrunn og forutsetninger

Studien illustrerer de overordnede funksjonelle romprogrammessige, bygningstekniske, byformmessige og arkitektoniske forhold knyttet til utforming og plassering av nybygg på plassen ved Grieghallen.

Prosjektet omfatter oppsummert: 

- Utnyttelse av eksisterende Dovregubbens Hall/P-hus under Edvard Griegs plass til ny musikkteatersal med tilhørende støttefunksjoner

- Grave ut under plassen mot nord for nye messe-, konferanse- og event-arealer.

- Forbinde anlegget med Nygård skole og nye funksjoner der: Arena for opplæring og talentutvikling av barn og unge innen musikk og andre kunstneriske  uttrykksformer. Det foreslås også at ulike kulturaktører i Bergen kan tilbys kontorfasiliteter i Nygård skole, og slik bidra til en levende kulturaktørklynge.

- Nye utearealer og byrom

Rambøll har satt sammen et tverrfaglig team med fagspesialister på oppdraget. Rambølls kontor i Bergen har levert de fleste fag i analysen, men vi har også trukket på Rambølls internasjonale ekspertmiljøer. Eksempelvis har Rambølls akustikk-eksperter i London bistått med rådgiving og akustikkmodellering. I et eget oppdrag har Rambøll Management Consulting utført en markedsanalyse for et nytt Griegkvartal.

Hva musikkteaterhuset kan romme

Prosjektforslaget består av et frittstående musikkteatersal med scenefasiliteter og sal med 1000 publikumsplasser. Salen formes i klassisk hesteskoform og skal ha førsteklasses akustikk for opera, musikkteater og akustiske konserter. Det legges også til rette for at musikaler og alle typer elektronisk forsterkede musikk- og sceneuttrykk kan finne sted i den nye salen, foruten ballett og dans. Prosjektet inkluderer en større og en mindre prøvesal, med direkte tilknytning til foajéområdene og publikumstilgang. I tillegg kommer side- og bakscener til hovedscenen, orkestergrav, støttefunksjoner som prøverom, garderober, mv.

Alle nye funksjoner knyttes til og integreres mot Grieghallens eksisterende virksomheter, for å skape en slagkraftig og rasjonell kulturarenaklynge. Ny bruk og sammenknytning av funksjoner gir mulighet for omfattende sambruk og for å utvikle en samlet arenaklynge

Flere funksjoner og større kulturell aktivitet genererer meraktivitet i byrommene

Rapporten fra Rambøll viser at visjonene om Griegkvartalet vil koste minst 1,5 milliarder kroner.

Dersom offentlig planprosess og finansiering går i orden kan Griegkvartalet kan åpnes før Grieghallens 50-årsjubileum i 2028.

Les mer på sidene til Bergens Næringsråd her.

 

 

 

Griegkvartalet - bli med inn i hallen! from Bergen Nasjonale Opera on Vimeo.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites