Griegkvartalet

Kontakt

Torstein Skauge

Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur
T: +47 952 21 413

I en spennende mulighetsstudie for nytt opera- og konserthus i Bergen, illustrerer Rambøll idéen om å skape en åpen og attraktiv kulturarena-klynge av internasjonalt format, tilgjengelig for alle i hjertet av Bergen.

Dette er en mulighetsstudie for utvikling av Grieghallen-området til en arenaklynge som omfatter plassering av et nytt opera- og konserthus på og under Edvard Griegs plass.

I studien foreslås Griegkvartalet utviklet som en åpen og inviterende arenaklynge av internasjonalt format med stor attraksjonskraft, tilgjengelig for alle i hjertet av Bergen. Griegkvartalet skal være Vestlandets sentrale møteplass for musikalske og sceniske uttrykk, formidling og talentutvikling, konfernaser og utstillinger.

Bakgrunn og forutsetninger

Studien illustrerer de overordnede funksjonelle romprogrammessige, bygningstekniske og arkitektoniske forhold knyttet til plassering av nybygg.

Den funksjonelle delen av mulighetsstudien er utført av Rambøll Norge AS på oppdrag fra Grieghallen AS, Bergen Nasjonale Opera og Musikkselskapet Harmonien. Gert A. Gundersen og Nils Jon Evensen har bidratt som rådgivere. Nøkkelen til å kunne løse et større arealbehov på plassen med en god relasjon til Grieghallen og det omkringliggende bylandskapet, ligger i å kunne utnytte dagens parkeringsanlegg under bakken.

Hva opera- og konserthuset kan romme

Prosjektforslaget består av et frittstående opera- og konserthus med en mellomstor scene og sal med 1000 publikumsplasser. Salen skal ha førsteklasses akustikk for opera, musikkteater og akustiske konserter. Det legges til rette for at musikaler og alle typer elektronisk forsterkede musikk- og sceneuttrykk kan finne sted i den nye salen, foruten atballett og dans gis funksjonelle forutsetninger for å kunne presenteres for publikum. 

Salen formes i klassisk hesteskoform med tilstrekkelig volum som sikrer førsteklasses akustikk. En slik sal vil komplementere Griegsalen, både med hensyn til form og funksjon. 

Prosjektet inkluderer en større og en mindre prøvesal, med direkte tilknytning til foajéområdene og publikumstilgang. I tillegg kommer side- og bakscener til hovedscenen, orkestergrav, støttefunksjoner som prøverom, garderober, mv, alt sammenkoblet med Grieghallen.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites