Gåsaparken

Kontakt

Tor Nilssen

Senior landskapsarkitekt
T: +47 913 20 878

Prosjektet omfatter opprustingen av Gåsaparken, som ligger på Bakklandet i Trondheim. Bakklandet var Trondheims første forstad, og karakteriseres av gammel trehusbebyggelse og brosteinsbelagte gater, samt et yrende folkeliv med en rekke kafeer og småbutikker. Gåsaparken er en mye brukt park med stor verdi som et av få steder i Trondheim med tilgjengelig strandsone mot Nidelva.

En hovedoppgave i opprustingen av Gåsaparken har vært å lette atkomsten til svabergene og strandsonen langs Nidelva. Hovedgrepet er å bygge en ny trapp ned til elva, da dagens trapp var i svært dårlig stand og ble avsperret grunnet utvasking.           

I prosjektet er det etablert en støpt betongtrapp forblendet med skifer som tilfredsstiller dagens krav til universell utforming, med integrert sitteamfi. I tillegg er det opparbeidet en universelt utformet gangsti ned til en ny sittegruppe ved elva. For å få tilstrekkelig plass til gangsti i den bratte skråningen ned mot elva ble det etablert en forstøtningsmur i naturstein. 

Nødvendige terrenginngrep ble planert og ferdigstilt som gras/buskareal. I tillegg inngikk også vegetasjonsrydding for bedre utsyn mot elva, samt en stor andel nyplanting av busker. Det er også etablert et prydbed med stauder/sommerblomster.

 


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites