Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Kontakt

Per Arne Søgård

Per Arne Søgård

Avdelingsleder, kontoransvarlig og markedskoordinator
T: +47 913 10 073

Våre tjenester

For Statens vegvesen Region øst og Jernbaneverket utførte vi bygningsbesiktigelse, setningsnivellement og rystelsesmåling på fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeidet i samarbeid kommunedel- og reguleringsplaner for bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud. De to etatene ville også samarbeide om å utarbeide byggeplaner og forestå selve byggingen av veg og bane på denne strekningen. For å sørge for en helhetlig planlegging og utbygging av veg og bane langs Mjøsa, dannet de to etatene Fellesprosjektet E6-Dovregbanen.

Videobesiktigelse

Størrelse: Ca. 450 bygninger
Beskrivelse: Utvendig og innvendig besiktigelse

Setningsnivellement

Størrelse: Ca 50 bygninger
Beskrivelse: Utført av vår samarbeidspartner Solli & Hoff Oppmåling AS

Vibrasjonsmåling

Størrelse: Ca. 100 målere
Beskrivelse: Vibrasjonsmåling ihht. NS 8141 på nærliggende og perifere boliger/bygg, med presentasjon av måledataene på vår internettbaserte database VipNordic. Måleinstrumenter som ble benyttet var INFRA.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites