E18 Ny Varoddbru

Illustrasjon av den nye Varoddbrua

Illustrasjon av den nye Varoddbrua

Kontakt

Jon Halden

Jon Halden

Seniorrådgiver bru
T: +47 932 43 017

Rambøll er ansvarlig for detaljprosjekteringen av ny Varoddbru på E18 i Kristiansand kommune. 

Oppdraget omfatter detaljprosjektering av den nye broen, med tilstøtende veier. Brostedet ligger ca. 4 km øst for Kristiansand sentrum. Den nye broen er en fritt frembygget bro med et hovedspenn på 260 meter, totallengde på 640 meter, og en bredde på 19 meter. Broen bygges mellom en eksisterende hengebro og en eksisterende fritt frembygget bro.

Prosjektet ivaretar også gang- og sykkeltrafikken i området. Her skal det bygges en GS-bro på Varodden, og to GS-broer på Sømsiden. Broene bygges som stålkasser, og begge GS-broene på Sømsiden henges opp i den nye Varoddbruen. Den gamle hengebroen fra 1956 skal rives, og kjørearealene for den fritt frembyggede broen fra 1994 bygges om. Det er 11 tørrmurer på 2100 m2 i prosjektet.

Samarbeid
Rambøll og Johs Holt AS har samarbeidet om prosjektering av den fritt frembyggede broen. Rambøll har i tillegg hatt ansvaret for rivningen av den gamle hengebroen, prosjektering av alle gang- og sykkelvegbruer, samt de øvrige fagene som inngår i oppdraget. L2 Arkitekter har vært med på utforming av gang- og sykkelveibroene.

Modellbasert prosjektering Varoddbru-prosjektet er prosjektert i full 3D, ved bruk av Novapoint Quadri. Veifagene bruker NP DCM 19, konstruksjonene er modellert i Tekla og Microstation, og kollisjonskontrollene er gjort i Navisworks.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites