E18 Knapstad - Akershus grense

Utsnitt av plan for Jaren servicestasjon

Utsnitt av plan for Jaren servicestasjon

Kontakt

Venche Rørtveit

Venche Rørtveit

Avdelingsleder veg - senioringeniør
T: +47 932 68 073

Rambøll har vært ansvarlig for prosjekteringen av den nye E18-strekningen gjennom Østfold, fra Akershus grense til Knapstad i Hobøl kommune. Den nye motorveien sikrer mer forutsigbar fremkommelighet forbi tettstedene i fylket, og økt kapasitet for tungtrafikk.

Hele strekningen er delt inn i ni parseller, og går fra Vinterbro til Riksgrensen. Dette oppdraget omfattet parsell nummer 6, utarbeidelse av konsekvensutredning, reguleringsplan og byggeplan for smal firefelts motorvei, på den seks kilometer lange strekningen mellom Knapstad og Retvet. Veien er bygget i standard-klasse S8, og har en fartsgrense på 100 kilometer i timen. 

Strekningen har fem bruer i linjen, og to miljø- og faunaoverganger. Prosjektet omfatter toplanskryss ved Jaren (fylkesvei 128) og ved Elvestad (fylkesvei 120), samt planleggingen av sideveger, gangveger og areal for serviceanlegg. Den største utfordringen i oppdraget har vært grunnforholdene, og å finne en god løsning for kryssing av Hobølelva tilknyttet toplanskrysset med Fv. 120. Hobølvassdraget med Vannsjø ble benyttet som demonstrasjonsområde for myndighetenes arbeid med vanndirektivet.

NP18, Tekla og Revit ble brukt i prosjekteringen, og visningsmodellen er produsert Virtual Map. Prosjektet er bygget etter fagmodeller basert på Håndbok V770.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites