E18 Grimstad-Kristiansand

E18 Grimstad - Kristiansand

E18 Grimstad - Kristiansand

Kontakt

Jon Halden

Jon Halden

Seniorrådgiver bru
T: +47 932 43 017

Norges største veiprosjekt hittil – E18-strekningen på 38,3 kilometer – er med på å styrke forbindelsen til Europa via Kristiansand. Rambøll har stått for 80 prosent av prosjekteringen.

E18 er et viktig bindeledd i "Nordic link", og en konkurransedyktig transportkorridor mellom Sør-Norge og kontinentet. Hensikten for utbyggingen var å utvikle stamveien E18 Oslo-Kristiansand, til å utvikle Agderbyen til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion, og ikke minst å styrke forbindelsen til Europa gjennom den nasjonale havn i Kristiansand havn og Gjevik lufthavn. Veien har også stor betydning for reiselivet, og for tunge råstoffprodusenter, bedrifter og markeder som er avhengig av rasjonell transport.

E18 Grimstad-Kristiansand er et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid) og sto ferdig etter kun 3 års byggetid. Strekiningen er den tryggeste veien i hele landsdelen.

Kortere reisetid, bedre sikkerhet og høy miljøstandard

Følgende mål har blitt oppnådd i prosjektet:

  • Veien skal ha høy og jevn standard for å øke fremkommeligheten og redusere transportkostnadene.
  • Reisetid mellom Kristiansand og Grimstad forkortes fra 45 minutter til 30 minutter.
  • Høy trafikkstandard som bidrar til å redusere trafikkulykkene.
  • En god estetisk og miljømessig standard.
  • Bomiljøet og det biologiske mangfoldet langs veien skal ivaretas.

Rambøll ansvarlig for alle fag

Den nye veien er 38,3 kilometer lang og 20 meter bred firefeltsveibane, delt i fire parseller. I tillegg består hele strekningen av 80 konstruksjoner, syv tunneler og 65 kilometer med sideveier. Rambøll står for 80 prosent av all prosjekteringen, og har vært fagansvarlig på alle felt: konstruksjon, trafikk, miljø, geologi, landskap, SRO og belysning.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Other sites

Other sites