E18 Bommestad–Sky og Farrisbrua

Farrisbrua

Farrisbrua

Rambøll binder Vestfold og Telemark sammen med det nye landemerket «Farrisbrua», og med en ny firefelts motorvei.

Veistrekningen fra Bommestad til Sky ved Larvik er siste etappe i utbyggingen av firefelts E18 gjennom Vestfold. Rambøll har vært sterkt til stede i veiprosjektet, og har skapt et nytt landemerke med broen over Farriseidet i Larvik. Hele prosjektet er prosjektert i 3D.

Strekningen er totalt på 6,7 km, og trafikkmengden på strekningen varierer mellom 15 000 og 17 000 kjøretøyer per døgn. Veianlegget bygges ved Farrisvannet, som er drikkevannskilde for 200 000 innbyggere. Et stort fokus på miljø har derfor vært viktig gjennom hele prosjektet.

Farrisbroen – en utfordrende skråkabelbro

Rambøll og L2 Arkitekter vant sammen Statens vegvesens designkonkurranse for broen over Farriseidet med forslaget «Milepæl». Broen er en skråkabelbro med V-formet tårn og to kabelplan. Tårnene er 70 meter høye og tiltes både utover og bakover. I det opphengte spennet utformes overbygningen som en stålkasse i samvirke med et plasstøpt betongdekke. I sidespennene er overbygningen mest utført som to betongkasser som kobles sammen.

– Brokonstruksjonen har i seg selv vært en utfordring. Det har aldri før blitt bygget en slik bro i Norge, og det at tårnene tiltes både utover og bakover er en kompliserende faktor, forteller Jon Halden i Rambøll.

Broen er 570 meter lang og 28 meter bred. Hovedspennet er på 120 meter, som er markant lenger enn en typisk spennvidde på 50-60 meter.
– Også grunnforholdene har vært kompliserte i dette prosjektet. Vi måtte pæle for alle fundamentene og det er veldig dypt til fjell i området, sier Halden.

4 kilometer lang tunnel

– De vanskelige grunnforholdene og store områder med myr førte til at vi har gått for tunnel for nesten hele strekningen, forteller oppdragsleder i Rambøll, Jan Ole Kaupang.
Hovedutfordringen har vært de bløte massene.
– Slik som linjen opprinnelig lå, måtte vi ha store vanntette konstruksjoner gjennom store myrområder. Det ville blitt vanskelig. I stedet har vi gått for 3,5–4 kilometer med tunnel og om lag en kilometer i dagen.

Landskapsvernområde og drikkevannskilde

Rambøll har også laget en egen miljøtunnel ved bøkeskogen i Larvik, som er vernet etter naturvernloven som landskapsvernområde. 

– Dette er et område som ser lett ut, men som ikke er det. Det har vært en utfordring at tunnelen ligger lavere enn Farrisvannet, og at den derfor må være tett. Samtidig er det viktig at den nye tunnelen ikke drenerer ut bøkeskogen. En annen utfordring var at vi måtte håndtere alt vannet i anleggsperioden, slik at det ikke slapp ut i Farrisvannet, sier Kaupang.

Prisvinnende prosjekt

Prosjektet Bommestad - Sky vant prisen Årets Anlegg for 2018. I juryens begrunnelse står det blant annet at "E18 gjennom Vestfold er fullført med et stykke ingeniørkunst og et spektakulært landemerke, Farrisbrua. Prosjektet har løst store tekniske og miljømessige utfordringer på en forbilledlig måte". 
Du kan lese mer om prisen Årets Anlegg 2018 her.
 

Her kan du se Statens vegvesen sin infofilm om prosjektet E18 Bommestad - Sky.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites