" /> " /> " />

E10 Hålogalandsvegen

E10 Hålogalandsvegen

E10 Hålogalandsvegen

Kontakt

Monica Buran

Avdelingsleder transport og arealplanlegging
T: +47 917 96 209

Våre tjenester

Rambøll står for detaljregulering av tre delstrekninger på E10, RV85 og RV83 langs Hålogalandsvegen i Sortland, Skånland og Evenes. Hovedmålene for prosjektet er redusert reisetid og bedre regularitet og robusthet på strekningene.

Prosjektet Hålogalandsvegen er en statlig reguleringsplan for E10, Rv 85 og Rv 83 gjennom syv kommuner – Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes. Strekningen er på tilsammen 150 km, hvorav 90 km er utbedring av eksisterende vei, 30 km tunnel og 30 km vei i ny trase.

Rambøll utarbeider planen i samarbeid med Statens vegvesen, og står for veiplanlegging, landskapsvurderinger og komplett reguleringsplan for kommunene Sortland, Skånland og Evenes. Til sammen utgjør dette ca 50 km ny vei.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites