Gjennomgang og vektorisering av Drammen kommunes planarkiv

Våre tjenester

Drammen kommunes planarkiv optimaliseres. Målet er et fullstendig vektorisert planarkiv, hvor alle irrelevante planer er fjernet. Det gjør at saksbehandlere kan hente fram bedre data, planleggerne kan gjøre analyser, og publikum får bedre tilgang.

 

Rambøll gjør en gjennomgang av Drammen kommunes planarkiv på 541 planer.

Arbeidet har en avklaringsfase hvor det ses på målsetninger, risikoer og hvordan arbeidet løses på en optimal måte. Sammen med oppdragsgiver utarbeides det sjekklister for å vurdere planene og de juridiske konsekvensene ved eventuell opphevelse. Det lages også manus for selve vektoriseringen.

Neste fase er planvurderingen hvor hele planarkivet gjennomgås etter de fastsatte sjekklistene og med Rambølls ekspertise innen reguleringsplaner. Det er avklaringsmøter med oppdragsgiver for å fastsette planenes skjebne. Det gjøres en vurdering av juridiske konsekvenser ved opphevelse av de aktuelle planene.

Rambølls enhet for kart og geodata utarbeider manus for vektorisering, får vektorisert arbeidene fra vår tsjekkiske underleverandør, og gjør kvalitetskontroll.

Planene implementeres i planarkivet av Drammen kommune.

Rambøll kombinerer i denne jobben kompetanse innen reguleringsplan, eiendomsfag, kart og geodata og jus.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites